Vjedhjet e ligjshme!

Nga Artan Fuga Vjedhjet e mëdha nuk bëhen duke anashkaluar dhe shkelur ligjet në fuqi. Vjedhjet më të mëdha bëhet konform ligjit, i cili legjtimon vjedhjen duke e shndërruar atë në “politika ekonomike”. Këtu fillon dhe mbaron puna. Vjedhjet në shkelje të ligjit janë krejt të papërfillshme në krahasim me vjedhjet konform ligjit. Vjedhja mëVazhdoni leximin “Vjedhjet e ligjshme!”