PRINCNIJA KISHTARE E KURBINIT

Sí nder víse tjera të kríshténa ashtu edhe në Shqípní do të jén kjênë në mjeskohë edhe príncní kíshtare. Njí nder këto, mbas të gjítha gjasve, kje ajo e Kurbínít. Na nuk kemí díjení mbí orígjínen, zhvíllímín e nështrashat e kësaj príncní. Zontímí barbar í Turkut í sa shekujve bâní t’u zhdukeshín të gjíth arkívatVazhdoni leximin “PRINCNIJA KISHTARE E KURBINIT”