Mbrojtja Heroike e Krujës gjatë Rrethimit II dhe të III (1466-1467)

Në Maj të vitit 1466, në krye të të gjithë forcave ushtarake të Perandorisë Osmane, që arrinin 150 mijë ushtarë, Mehmeti II iu drejtua viseve të lira shqiptare, duke ndjekur rrugën e vjetër Egnatia. Përballë taktikës së përdorur nga Skënderbeu, sulltani e ndau ushtrinë vet në dy pjesë, njëra, e pajisur më artileri, e meVazhdoni leximin “Mbrojtja Heroike e Krujës gjatë Rrethimit II dhe të III (1466-1467)”