Që e shkuara të mos vrasë më shumë

Nga GELANDA SHKURTAJ Tridhjetë vjet më parë, rrë zimi i Murit të Berlinit ishte një akt që më shumë sesa lidhi dy Gjermani të ndara për bindje politike, simbolikisht kërkoi ndarjen nga krimet politike të diktaturës në vendet e kampit lindor. Memoria e Shqipërisë, në shproporcion me kohën, jo vetëm që nuk e ndëshkoi dheVazhdoni leximin “Që e shkuara të mos vrasë më shumë”