KAMPI I TEPELENËS NËPËRMJET KUJTIMEVE TË MIA – Nga Elena Gjika Merlika-Kruja

TEPELENA…. Kanë kaluar dyzet vite, por kujtimet janë ende aq të gjalla e aq të pranishme. Këta rrjeshta, këto ndodhi, ju që i keni jetuar ndoshta nuk do t’i lexoni kurrë, por kush mundohet t’i ripërtërijë u a kushton juve, heronj të harruar të një tragjedie e cila, kur jetohej, nuk kuptohej sa e madhe dheVazhdoni leximin “KAMPI I TEPELENËS NËPËRMJET KUJTIMEVE TË MIA – Nga Elena Gjika Merlika-Kruja”