SKËNDERBEU I RITIT SLLAV DHE DREJTORI I ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

NGA ETNOR CANAJ Në të vërtet nuk ishte dhe as nuk është qëllimi im që të sulmoj asnjë si në aspektin personal dhe të detyrës që ushtron, por, kur një figurë institucionale që mbulon një detyrë të rëndësishme sikurse është ajo e arkivave të Shqipërisë del me disa teori apo hipoteza, përherë ngjall kërshëri. PoVazhdoni leximin “SKËNDERBEU I RITIT SLLAV DHE DREJTORI I ARKIVAVE TË SHQIPËRISË”