Trahanaja, një nga ushqimet më të hershme

Trahanaja është një nga ushqimet më të hershme e që është përdorur pothuajse nga i gjithë Mesdheu lindor. Përdorimi i trahanasë daton që nga trakët, ilirët, romakët, grekët, maqedonasit dhe më vonë është përdorur edhe nga turqit. Ajo është një pjatë tradicionale edhe në kuzhinën shqiptare me bazë brumin, për të cilën duhet punuar qëVazhdoni leximin “Trahanaja, një nga ushqimet më të hershme”