RËNDËSIA E EPOKËS SË GJERGJ KASTRIOTIT-SKËNDERBEUT

Rrjedhimet e luftës dhe të pushtimit osman në Shqipëri Lufta më se njëshekullore e Perandorisë Osmane për pushtimin e trojeve shqiptare dhe vendosja e pushtetit osman, sollën rrjedhime të thella në të drejtat e pronësisë, në veprimtarinë ekonomiko-shoqërore, në jetën politike dhe në atë fetare-kulturore të shqiptarëve. Veprimtaria e pavarur politiko-shoqërore e botës shqiptare ishteVazhdoni leximin “RËNDËSIA E EPOKËS SË GJERGJ KASTRIOTIT-SKËNDERBEUT”