Toponomastika e Kurbinit

Nga Zef Pjetri Toponomastika e Kurbinit është një nga pasuritë e paçmueshme që dëshmon lashtësinë dhe kulturën e popullsisë së kësaj treve. Në mbledhjen e toponimisë së kësaj krahine një ndihmesë të veçantë ka dhënë studiuesi Davdi Luka, ndërkohë mbetet të gjurmohet një regjistrim i plotë i toponimisë së kësaj krahine kryer nga Imzot FranoVazhdoni leximin “Toponomastika e Kurbinit”