Shteti i Arbërit dhe shembja e Perandorise Bizantine

Në kapërcim të shek. XII-XIII, në pjesën qendrore të trojeve shqiptare dëshmohet më së miri ekzistenca e një formacioni shtetëror mesjetar shqiptar, që në historiografi quhet Shteti apo Principata e Arbërit. Dokumentacioni historik e dëshmon këtë formacion me tiparet karakteristike të një shteti mesjetar, me një organizimin dinastik dhe hierarkik të tij me mbulimin eVazhdoni leximin “Shteti i Arbërit dhe shembja e Perandorise Bizantine”