Një familje shqiptare në botën mesdhetare të shekullit të 16-të, leksion për qasje ndaj historisë – Video

Kastriot MARKU Ne popujt ballkanas jemi të prirur që historinë ta trajtojmë si letërsi popullore, si folklor, por historia, mitologjia, folklori e gojëdhënat nuk ndihmojnë në shkrimin e historisë. Historia shkuhet në bazë të dokumentiave arkivore. Për këtë na vjen në ndihmë tash së fundmi studiuesi i mirënjohur anglez Noel Malcolm, autori i monografisë “AgjentëVazhdoni leximin “Një familje shqiptare në botën mesdhetare të shekullit të 16-të, leksion për qasje ndaj historisë – Video”